Algoritmus permutací

Původní pojem Permutací byl totožný s pojmem Variací bez opakování vyjádřený vzorcem V(n,k=n) a také s Faktoriálem n!. To nyní už neplatí. Je to jediná pozitivní změna nového konceptu kombinatoriky se kterou se dá souhlasit.

Algoritmus je tedy shodný s faktoriálem podle původní koncepce. Nová koncepce neuchopila ani tuto záležitost správně.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016 Petr Neudek

Napsat komentář

Přejít k navigační liště