Variace

Variace bez opakování jsou systémy prvků ve kterých platí pravidlo prostřídání všech prvků na všech pozicích se všemi kombinacemi prostřídání ostatních prvků na zbylých pozicích.

Variace bez opakování jsou význačné třídou [b]k[/b] a počtem všech možných [b]n[/b] podobně jako kombinace. Vztah mezi variacemi a kombinacemi stejné třídy [b]k[/b] a počtu možných [b]n[/b] je dán

V([b]n[/b],[b]k[/b]) = [b]k![/b]C([b]n[/b],[b]k[/b])

Současně jsou variace podobné, respektive příbuzné s faktoriálem. Uvedu zřejmě nezvyklé přirovnání. Když si představíme faktoriál s [b]třídou[/b] tak získáme variace bez opakování.

Variace bez opakování patří do rodiny tří základních kombinatorických pojmů. Kombinace, Variace a Faktoriál. tyto pojmy jsou „příbuzné“ podle třídy [b]k[/b].

Variace posuzujeme jako množinu která má dán základní rozvoj z kombinací a sekundární rozvoj z faktoriálu. Tedy je k ostatním základním pojmům v pevně dané relaci.

Z variací bez opakování je odvozován také pojem

[b]P E R M U T A C E[/b]

Permutace = V([b]n[/b],[b]k=n[/b]) = [b]n![/b]

Když se nad tím zamyslíme tak nás musí napadnout myšlenka že je s permutacemi něco špatně. Formálně jsou stejně Variacemi jako faktoriálem. Tím pádem je pojem [b]permutace[/b] zbytečný respektive samoúčelný. To okomentujeme v rámci klasické kombinatoriky jenom tak, že se jedná o nadmnožinu ačkoliv klasická kombinatorika není axiomatizovaná a v mnoha případech fatálně koliduje s teorií množin.

V rámci klasické kombinatoriky akceptujeme pojem parmutací z toho důvodu, že nově formovaná teorie kombinatoriky potvrzuje permutace jako nadmnožinu. Nadmnožina se od množiny liší tím, že je zadána jediným parametrem – počtem všech možných. Nově jsou definované 3 nadmnožiny :

Partitio Numerorum PN(n)

Permutace P(n)

Faktoriál F(k) …k[0….n]

Faktoriál je současně nadmnožinou i množinou. Proto je definován pro [b]k[/b] a nikoliv pro [b]n[/b].

BBCode

BBCode je soubor formátovacích znaků používaných pro změnu vzhledu textu v této diskuzi. BBCode je založen na stejném principu jako HTML a je velice podobný HTML. Níže je uveden seznam dostupných znaků a návod jak je používat.

Administrátoři mají možnost povolit nebo zakázat BBCode znaky. Můžete zjistit, zda jsou BBCode povoleny nebo zakázány u levého okraje pod editačním oknem, kdykoliv když píšete zprávu nebo editujete podpis.
Formát textu

Následující znaky mění vzhled textu:

[b]Tučné písmo[/b] vytvořil Tučné písmo

[u]Podtržené písmo[/u] vytvořil Podtržené písmo

[i]Kurzíva[/i] vytvořil Kurzíva

[s]Přeškrtnuté písmo[/s] vytvořil Přeškrtnuté písmo

[del]Odstraněný text[/del] vytvořil Odstraněný text

[ins]Vložený text[/ins] vytvořil Vložený text

[em]Zvýrazněný text[/em] vytvořil Zvýrazněný text

[color=#FF0000]Červené písmo[/color] vytvořil Červené písmo

[color=blue]Modré písmo[/color] vytvořil Modré písmo

[h]Text nadpisu[/h] vytvořil
Text nadpisu
Odkazy a obrázky

Použitím následujících znaků můžete vytvářet odkazy na jiné dokumenty nebo na e-mailové adresy:

[url=http://forum.openoffice.cz/]Poradna OpenOffice | LibreOffice[/url] vytvořil Poradna OpenOffice | LibreOffice

[url]http://forum.openoffice.cz/[/url] vytvořil http://forum.openoffice.cz/

[url=/help.php]Tato stránka nápovědy[/url] vytvořil Tato stránka nápovědy

[email]myname@mydomain.com[/email] vytvořil myname@mydomain.com

[email=myname@mydomain.com]Moje e-mailová adresa[/email] vytvořil Moje e-mailová adresa

[topic=1]Testovací téma[/topic] vytvořil Testovací téma

[topic]1[/topic] vytvořil http://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=1

[post=1]Testovací příspěvek[/post] vytvořil Testovací příspěvek

[post]1[/post] vytvořil http://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?pid=1#p1

[forum=1]Testovací fórum[/forum] vytvořil Testovací fórum

[forum]1[/forum] vytvořil http://forum.openoffice.cz/viewforum.php?id=1

[user=2]Testovací uživatel[/user] vytvořil Testovací uživatel

[user]2[/user] vytvořil http://forum.openoffice.cz/profile.php?id=2

Chcete-li vložit obrázek, můžete použít následující znak:

[img=Test bb kódů ve FluxBB]http://forum.openoffice.cz/img/test.png[/img] vytvořil Test bb kódů ve FluxBB
Citáty

Pokud chcete někoho citovat, použijte znak pro citaci.

[quote=James]Toto je text který chcete citovat.[/quote]

vytvoří rámeček s citátem jako je tento:
James napsal(a)

Toto je text který chcete citovat.

Nechcete-li citovat konkrétně, můžete použít znak pro citaci bez specifikace jména.

[quote]Toto je text který chcete citovat.[/quote]

vytvoří rámeček s citátem jako je tento:

Toto je text který chcete citovat.

Poznámka: Pokud uživatelské jméno obshuje znaky [ nebo ] můžete je uzavřít do uvozovek.
Kód

Při zobrazování zdrojového kódu se ujistěte, že jste použil znak pro kód. Text zobrazený se znakem pro kód bude zobrazen neproporcionálním písmem a nebude ovlivněn žádným jiným znakem.

[code]Toto je příklad kódu.[/code]

vytvoří rámeček s kódem jako je tento:

Toto je příklad kódu.

Seznamy

Chcete-li vytvořit seznam, můžete použít tag pro seznam (tag list). Pomocí tagu pro seznam můžete vytvořit 3 typy seznamů.

[list][*]Příklad 1. položky seznamu.[/*][*]Příklad 2. položky seznamu.[/*][*]Příklad 3. položky seznamu.[/*][/list]
vytvoří odrážkový seznam.

Příklad 1. položky seznamu.

Příklad 2. položky seznamu.

Příklad 3. položky seznamu.

[list=1][*]Příklad 1. položky seznamu.[/*][*]Příklad 2. položky seznamu.[/*][*]Příklad 3. položky seznamu.[/*][/list]
vytvoří číslovaný seznam.

Příklad 1. položky seznamu.

Příklad 2. položky seznamu.

Příklad 3. položky seznamu.

[list=a][*]Příklad 1. položky seznamu.[/*][*]Příklad 2. položky seznamu.[/*][*]Příklad 3. položky seznamu.[/*][/list]
vytvoří seznam označený písmeny abecedy.

Příklad 1. položky seznamu.

Příklad 2. položky seznamu.

Příklad 3. položky seznamu.

Znaky pro vnořený text

BBCode může být vnořený pro pokročilejší formátování. Například:

[b][u]Tučný, podtržený text[/u][/b] vytvořil Tučný, podtržený text
Smajlíky

Jestli chcete (a když je to povoleno), mohou být smajlíky převedeny na obrázky podle významu smajlíku. Tato diskuze rozeznává následující smajlíky a nahrazuje je těmito obrázky:

🙂 a =) vytvořil 🙂

😐 a =| vytvořil 😐

🙁 a =( vytvořil 🙁

😀 a =D vytvořil 😀

😮 a :O vytvořil 😮

😉 vytvořil 😉

:/ vytvořil :/

😛 a :p vytvořil 😛

😆 vytvořil 😆

😡 vytvořil 😡

:rolleyes: vytvořil :rolleyes:

😎 vytvořil 😎

__________________________________________________________________
[b]IF i = 1 then[/b]

 • This is [b]some bold text[/b]
 • This is [i]italics[/i]
 • Some [u]underlined[/u] t
 • Some [s]struck through[/s]
 • [url]http://wordpress.org[/url]
 • [url=http://buddypress.org]BuddyPress[/url]
 • [img]http://kiamagic.com/images/example-image.gif[/img]

  Anton Channing wrote:

  I made this.

 • [quote author=Shakespeare]To be or not to be.[/quote] =>

  Shakespeare wrote:

  To be or not to be.

 • [color=red]Red Text[/color]
 • [color=#00ff00]Coloured with hex number[/color] =
 • [center]Centred[/center] =>
Translate »