Variace s opakováním

V praxi nejčastě užívaný termín. Stačí si připomenout, že binární soustava je také jen variací s opakováním – dvou prvků 0 a 1.

Bohu žel tento pojem patří mezi naprosto chybné definice nejméně z pohledu množin. Přes to do klasické kombinatoriky patří avšak ne pro tu skutečnost, že je to nejfrekventovanější pojem vůbec.

Pomocí výrazu 2^n je definována třída podle Pascalova trojúhelníku, Je to ale stejně jenom výraz enumerace protože podstatou je součet všech tříd kombinací stejného základu n.

C(n,k=0)+C(n,k=1)+.+.+.C(n,k=n)

Všechny pojmy s opakováním jsou zásadně chybné nejméně z pohledu množin. Přes to je můžeme posunout do oblasti běžných enumerací a využívat je bez dalšího tak jak jsme navyklí.

Přejít k navigační liště