Permutace s opakováním

Prakticky jediný termín, který v Teorii kombinatoriky akceptuji, ale jen jako Permutace bez opakování.

Napsat komentář

Přejít k navigační liště