Binomický koeficient

Polynomy

V rámci dvojčlenů (binomů) je představa poměrně jednoduchá zejména když víme, že řešením bude kvadratická rovnice buď (a + b)2, nebo (a – b)2. Roznásobíme buď :

(a + b)(a + b) názorně roznásobením a(a + b) + b(a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2.

Nebo v jiném případě :

(a – b)(a – b) názorně roznásobením a(a – b) – b(a – b) = a2 – ab – ab + b2 = a2 – 2ab + b2.

Rozklady :

Typické je zpětné rozložení například pro tvar a2 − b2 = (a + b)(a − b), které používáme při řešení kvadratických rovnic.

Obrázek nám znázorňuje grafickou reprezentaci typickou pro rozklad a2 − b2. Pokud bychom potřebovali graficky vyjádřit (a + b)2, byly by oba členy ab kladné. V případě, že bychom potřebovali vyjádřit (a – b)2, byly by oba členy ab záporné.

Poněkud obtížnější je představa u kubických rovnic. Graficky si vypomůžeme derivací, ale nejprve názorný polynom a rozklad :

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3, což je výsledek roznásobení (a + b)(a + b)(a + b), nebo

(a − b)3 = a3 − 3a2b + 3ab2 − b3, což je výsledek roznásobení (a − b)(a − b)(a − b).

Rozklady :

a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2), po roznásobení závorek a3 + a2b + ab2 – a2b – ab2 – b3,

a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2), po roznásobení závorek a3 – a2b + ab2 + a2b – ab2 + b3 .

Graficky to lze znázornit poměrně obtížně ale v obou případech se střední členy navzájem krátí. Zbudou jen dva tvary buď a3 + b3, nebo a3 – b3. Graf by měl být prostorový. Graf nám ale nyní znázorňuje nikoliv rozklad, ale polynom (a + b)3, nebo (a − b)3.

Z obecnějšího pohledu lze plochu vyjádřit buď jako odmocninu, tady vstupem do grafu bude čtverec, ale skutečná plocha nemusí být čtvercem. Například rozměr a = r*s (r s), b = t*u (t u) nám umožňuje skutečné zobrazení ploch, ale to má více variant. Například v ose x(r,t), v ose y(s,u), nebo x(r,u), y(s,t), x(s,u), y(r,t), bez změny pozic objektů (a, b) 22 = 4 různá zobrazení. Při akceptování různých pozic objektů (a, b), nebo (b, a) 23 = 8 různých zobrazení. Při řešení kvadratických rovnic nás to musí zajímat stejně jako směrnice (přepona) objektů a podobně.

V případě prostorových objektů je to ještě složitější. Když ale potřebujeme řešení, vypomůžeme si schematem, které používá pouze maximálně členy s druhými mocninami. Je to kompromis, ale někomu to může pomoci.

Vycházíme z jednoduché derivace. Například pro (a3)´ = 3(a2), respektive ((a+b)3)´ = 3(a+b)2. Podobně v případě rozkladu (a3)´+ (b3)´ = 3a2 +3b2. Podobně si vypomůžeme u vyšších mocnin a polynomů vyššího řádu tak abychom získali nejvýše druhé mocniny.

Není to ideální zobrazení vzhledem ke tvaru binomu (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3, respektive ani k rozkladu a3 + b3 = a3 – a2b + ab2 + a2b – ab2 + b3. Ale v případě binomu je lepší asociace představy pro tvary 3(a2b) a 3(ab2) i když a3 3a2, a stejně tak b3 3b2.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Translate »